Voimauttava / vapauttava musiikki

Löydä paikkasi, heimosi, merkityksesi auringon alla

Ulla on sosiaalityöntekijä (Valviran laillistama). Hän on laulu-uransa lisäksi vetänyt vastaavana ohjaajana useita Ray:n maksamia laulua ja musiikkia toiminnallisena menetelmänä -sisältäviä sospeutumisvalmennuskursseja Mielenterveyden Keskusliitolle.

Hänellä on opintoja aikuiskonservatoriossa, useita Lauri Leinosen laulukursseja ja useita opettajia Oulunkylän pop/jazzkonservatoriosta. Luovat menetelmät, Hamk 2011, Kuntouttava musiikki, Hamk 2012, Hyvinvointivalmentaja, Valmentamo 2010. Useita kursseja, joissa on ollut laulua, salsaa, itämaista tanssia ja rummutusta.

Brasilialainen kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijä Paulo Freire totesi, ettei koulutuksen pitäisi sopeuttaa, vaan vapauttaa. Myöskään Luomatuotannon koulutukset eivät tähtää status quon säilyttämiseen, vaan ihmisten vapauttamiseen elämään omansa näköistä elämää. Kriittisen kasvatustieteen piirissä esimerkiksi Stephen Brookfield pitää vapauden vastakohtana sopeutumista massayhteiskuntaan, jossa ihminen on vieraantunut todellisesta itsestään ja toimii automaatin tavoin. Silloin emme pysty toteuttamaan synnynnäistä luovuuttamme työssämme ja vapaa-ajallamme olemme liian uupuneita sen toteuttamiseen.

Vapauteen liittyy intohimo omaan työhön tai harrastamiseen sekä tunne siitä, että itsellä on kykyä vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Vapaus tarkoittaa valintojen tekoa, toimintaa ja sitoutumista, joista olemme itse vastuussa. Luomatuotannossa ajattelemme, että vapaus toteutuu silloin, kun ihminen sitoutuu itse haluamiinsa asioihin. Vapaus ei siis ole erillisyyttä muista, vaan ihminen on vapaa silloin, kun hän saa osallistua itse valitsemaansa toimintaan yhdessä muiden kanssa. Lisäksi vapaus voi toteutua vain tietyissä rajoissa. Siksi koulutuksissamme opetellaan myös omien rajojen asettamista. Opettelemme olemaan itsemme ja oman elämämme puolella.

Vapauttavalla koulutuksella osaksi yhteiskuntaa

Luomatuotannon koulutusten tarkoituksena on syrjäytymisen ehkäisy. Pyrimme tukemaan ihmisten integroitumista ensin vertaisryhmään ja sitä kautta yhteiskuntaan. Integroituminen on eri asia kuin sopeutuminen. Se merkitsee, että ihminen osallistuu yhteiskuntaan subjektina omaehtoisten valintojensa kautta. Tavoitteemme on, että ihminen saa liittyä itse valitsemiinsa ryhmiin itse valitsemissaan rooleissa ja sitä kautta liittyä osaksi yhteiskuntaa. Tämä toimii syrjäytymisen ja eristäytymisen, mutta myös tahdottoman sopeutumisen ja mukautumisen vastakohtana.

Luomatuotannossa ajattelemme, että kaikilla on mielenterveys, josta voidaan pitää huolta vapauttavan koulutuksen kautta. Emme näe mielenterveyden ongelmia vain yksilöiden asiana, vaan ne liittyvät yhteisöön ja yhteiskuntaan. Katsomme, että sairaus voi olla terve reaktio epäinhimillisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa kukaan ei ole potilas, vaan kaikki ovat tasavertaisia ja vastuullisia aikuisopiskelijoita.

Erityisesti koulutuksemme pyrkivät edistämään riittävyyden ja arvokkuuden kokemuksia. Menetelmämme tähtää siihen, että koulutuksissa muodostuvissa ryhmissä jokainen voi kokea itsensä riittäväksi sellaisena kuin on. Jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen on kaiken toiminnan perustana.

Koulutuksemme edistävät moniarvoisuutta ja moniäänisyyttä: emme pyri ryhmässä konsensukseen. Haluamme edistää sellaista henkeä, jonka mukaan jokaisella on oikeus kuulua tähän yhteiskuntaan. Tärkeitä opeteltavia asioita ovat itsensä ilmaiseminen ja toisten kuunteleminen.

Lue lisää vapauttavasta koulutuksesta!

Voit tutustua Ole muutos, jonka haluat nähdä -koulutuksestamme tehtyyn sosiologian Pro gradu -tutkielmaan tästä.